Uživatel
 
Rychlé
hledání
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Zavřít
 
Otevoít tabulku
Zavoít tabulku
Povrchová úprava
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Konstrukce
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
   
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Rozteče zámku
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
     
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Bezpečnostní třídy
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
 
Barevnost
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
    Vlastnosti kování
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
 
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
 
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
 
 
 
Jak vybrat kliky na dveře 
 
 

Jak vybrat zámky a vložky

 
 

Jak vybrat protipožární
a panikové kování

 
 

Jak vybrat bezpečnostní 
kování a příslušenství

 
Zpět
Co jsou bezpečnostní třídy a certifikáty   
 


Výrobky, jako jsou dveře, okna, mříže, vrata, okenice a jejich komponenty např. zadlabací, přídavné i visací zámky, cylindrické vložky, dveřní kování, závory, závěsy apod. se podle svých konstrukční a mechanické vlastností liší stupněm svého zabezpečení proti napadení a mechanickému poškození.

To znamená, že výrobky s vysokým stupněm zabezpečení, s vysokou ochranou před napadením, jsou řazeny 
do vyšších bezpečnostních tříd, výrobky s nižší ochranou pak adekvátně do nížší bezpečnostní třídy.  

Označování bezpečnostních tříd

Bezpečnostní třídy se dříve značili zkratkou BT, od roku 2012 se používá zkratka RC (Resistance Class).
Pro každou bezpečnostní třídu je stanoven typ nářadí a čas, po který musí daný výrobek odolávat pokusu překonání.RC1  
Poskytují základní
ochranu málo rizikovým
objektům


RC2
Poskytují základní
ochranu málo rizikovým
objektům


RC3 
Poskytuje zvýšenou ochranu před příležitostnými zloději


RC4 
Představuje nejvyšší
běžně používanou bezpečnostní třídu.
Chrání i před zkušenými zloději a je vhodná
pro rizikové objekty.

V dnešní době jsou výrobky klasifikovány do 6-ti bezpečnostních tříd RC1 - RC6.
Jak bylo řečeno, čím vyšší bezpečnostní třída, tím vyšší stupeň zabezpečení výrobku.

Obecně se dá říci že:

RC1 a RC2 poskytují základní ochranu málo rizikovým objektům
RC3 poskytuje zvýšenou ochranu před příležitostnými zloději
RC4 představuje nejvyšší běžně používanou bezpečnostní třídu.
Chrání i před zkušenými zloději a je vhodná pro rizikové objekty.
RC5 a RC6 se na trhu téměř nevyskytují a k zabezpečení běžných objektů se obvykle nepoužívají

Podle čeho jsou výrobky klasifikovány?

Pro klasifikaci do bezpečnostních tříd jsou závazné normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630, které jsou platné
pro všechny státy EU. Norma ČSN EN 1627 definuje jednotlivé bezpečnostní třídy, základní požadavky na ně
a kritéria pro jejich splnění. Normy ČSN EN 1628 až ČSN EN 1630 pak popisují průběh zkoušek.

Jak poznám, jakou má výrobek bezpečnostní třídu?

Pokud je výrobek zařazen do nějaké bezpečnostní třídy, informaci o tom byste měli nalézt na obalu výrobku.
Vyplatí se nakupovat pouze u seriózních prodejců, kteří by měli být schopni doložit údaj o bezpečnostní třídě certifikátem od nezávislého akreditovaného certifikačního orgánu.

Třída RC1 (Bez průlomových zkoušek)

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí a fyzickým násilím, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním. Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti
o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.

 

Třída RC2 (Odolnost minimálně 3 minuty)

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzickým násilím. Má malé znalosti o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.

 

Třída RC3 (Odolnost minimálně 5 minuty)

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 mm
a dalšího šroubováku, ručního nářadí, jako malé kladívko, důlčíky
a mechanická ruční vrtačka. Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto znalostí využít.
Při použití páčidla délka 710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické násilí.

 

Třída RC4 (Odolnost minimálně 10 minuty)

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta,
sekáče, přenosnou akumulátorovou vrtačku atd. Toto další nářadí umožňuje zloději rozšířit počet způsobů napadení, případně jejich kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd.  Problém hluku zloděj neřeší.

 

Třída RC5 (Odolnost odpovídající trezorové technice)

Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí
např. úhlovou brusku do průměru kotouče 125 mm,
přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem.

 

Co je to certifikát výrobku?

Certifikát výrobku je odborné nezávislé ověření výrobku o tom, že splňuje veškeré bezpečnostní parametry,
které výrobce u výrobku uvádí a že je způsobilý pro prodej na našem trhu. 

Takový výrobek je podroben náročným zkouškám, kde je vystaven celé škále mechanických a destruktivních
napadení, při kterých se testuje čas, po který je schopen těmto destrukcím a mechanické zátěži odolat.

Tyto testy jsou v české republice prováděny akreditovanými zkušebnami,
které jsou ověřeny Českým institutem pro akreditaci, o.p.s..

Na základě úspěšných certifikačních zkoušek je výrobek opatřen osvědčením, tzv. certifikátem,
ve kterém je uveden výrobce či dodavatel, název výrobku a bezpečnostní třída, pro kterou byl výrobek testován
a termín jeho platnosti. Certifikát je vystaven v originále s potvrzením jeho vydavatele.

Kromě mechanického prověření tato certifikace garantuje, že se jedná o výrobek, který odpovídá platným normám, a jak bylo řečeno, je způsobilý prodeje na našem trhu.

Přehled našich certifikovaných výrobků


Golem Plus
Bezpečnostní kování

Certifikát Golem
ČSN ENV 1627:2012

Třída RC3 
RC3 musí odolat
pokusům o překonání
limitu 5 minut.

Golem Plus

Bezpečnostní kování vhodné pro vchodové dveře s certifikátem bezpečnosti RC3.
Materiál: nerez

Ověřit platnost    


Atlas
Bezpečnostní kování

Certifikát Atlas
ČSN ENV 1627:2012

Třída RC3 
RC3 musí odolat
pokusům o překonání
limitu 5 minut.

Atlas

Bezpečnostní kování vhodné pro vchodové dveře s certifikátem bezpečnosti RC3.
Materiál: hliník

Ověřit platnost    


Atlas Plus
Bezpečnostní kování

Certifikát Atlas
ČSN ENV 1627:2012

Třída RC3 
RC3 musí odolat
pokusům o překonání
limitu 5 minut.

Atlas Plus

Bezpečnostní kování vhodné pro vchodové dveře s certifikátem bezpečnosti RC3.
Materiál: hliník

Ověřit platnost    


Viking
Bezpečnostní kování

Certifikát Viking
ČSN ENV 1627:2012

Třída RC3 
RC3 musí odolat
pokusům o překonání
limitu 5 minut.

Viking

Bezpečnostní kování vhodné pro vchodové dveře s certifikátem bezpečnosti RC3.
Materiál: hliník

Ověřit platnost    


Viking Plus
Bezpečnostní kování

Certifikát Viking
ČSN ENV 1627:2012

Třída RC3 
RC3 musí odolat
pokusům o překonání
limitu 5 minut.

Viking Plus

Bezpečnostní kování vhodné pro vchodové dveře s certifikátem bezpečnosti RC3.
Materiál: hliník

Ověřit platnost    


Bezpečnostní vložka
Wilka RC3

Certifikát Wilka RC3
ČSN ENV 1627:2000

Třída RC3 
RC3 musí odolat
pokusům o překonání
limitu 5 minut.

Wilka vložka RC3

Bezpečnostní vložka
6-ti stavítková.
První stavítko z tvrzené
oceli bez ochrany
proti odvrtání.

Ověřit platnost    


Bezpečnostní vložka
Wilka RC3+ 
proti odvrtání

Certifikát Wilka RC3+
ČSN ENV 1627:2000

Třída RC3 
RC3 musí odolat
pokusům o překonání
limitu 5 minut.

Wilka vložka RC3+

Bezpečnostní vložka
6-ti stavítková.
První stavítko z tvrzené
oceli. Ocelové kolíčky v tělel vložky proti jejímu odvrtání.

Ověřit platnost    


Bezpečnostní vložka
Wilka RC4

Certifikát Wilka RC4
ČSN ENV 1627:2000

Třída RC4 
RC4 musí odolat
pokusům o překonání
limitu 10 minut.

Wilka vložka RC3

Bezpečnostní vložka
6-ti stavítková.
První stavítko
z tvrzené oceli. Ocelové kolíčky v tělel vložky proti jejímu odvrtání.

Ověřit platnost    
 
 
 

Potřebuji pravou nebo levou kliku? (Výběr orientace dveří a kování) více
 

Základní dělení kování: rozetové / štítové více
 

Co znamenají značky a piktogramy u kování více
 

Co je to rozteč zámku a jak jí změřit? zpět
 

Jak vybrat vložku a jak změřit její délku? více
 

Co jsou bezpečnostní třídy a bezpečnostní certifikáty více
 

 

               
Váš účet
Objednávky
Faktury
Odeslání zboží
v den objednávky
nejpozději do 24h
Poradíme Vám
281 926 244
Záruka
garantovaných služeb
a zákaznického servisu
               
 
 
O společnosti
 
Obchodní podmínky
 
Poradna - jak vybrat
 
Nejčastější otázky
 
Ke stažení
 
 
  AC-T-servis, spol. sro., prověřený velkoobchod s dveřním kováním a dveřními doplňky.