Uživatel
 
Rychlé
hledání
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Zavřít
 
Otevoít tabulku
Zavoít tabulku
Povrchová úprava
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Konstrukce
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
   
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Rozteče zámku
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
     
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Bezpečnostní třídy
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
 
Barevnost
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
    Vlastnosti kování
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
 
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
 
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
Hledat
 
 
Smluvní podmínky
 

 Objednání zboží a služeb:

 
 


Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými
a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu
se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům
a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů
a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy,
kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy
se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně
s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem
změní cenu produktu.

 

 
 

 Způsob dodání:

 
 


Zboží je odesíláno prostřednictvím Obchodního nebo Profi balíku zásilkové služby. O dodání budete informováni telefonicky nebo e-mailem.

Ustanovení ceny za dopravu vycházíme z objemu zakoupeného zboží.
Tyto podmínky jsou stanoven jak pro registrované, tak pro ostatní zákazníky.

Podmínky pro obchodní partnery:

150 Kč  

(cena zboží do 1.500 Kč bez DPH)

Zdarma  

(cena zboží nad 1.500 Kč bez DPH)


 Podmínky pro ostatní zákazníky:

150 Kč  

(cena zboží do 3.000 Kč bez DPH)

Zdarma  

(cena zboží nad 3.000 Kč bez DPH)

Při jednorázovém odběru přes internetový obchod na dobírku

Podmínky dopravného a balného pro ostatní zákazníky platí při jednorázovém odběru
přes internetový obchod na dobírku.

 

 
 

 Potvrzení objednávky:

 
 


Přijetí objednávky Vám bude potvrzeno e-mailem na adresu uvedenou při registraci.
O vyřízení objednávky budete též informováni e-mailem, popřípadě telefonicky.

 

  
 

 Dodací lhůty:

 
 


Zboží objednané na našich stránkách Vám připravujeme k expedici bezprostředně po obdržení potvrzené objednávky v pracovní dny od pondělí do pátku mimo státní svátky.
V rámci našeho servisu se snažíme odeslat zboží v den jeho objednání, maximálně následující den tak,
abychom Vaši objednávku vyřídili do 24 hodin.

Vyřízení přijatých objednávek:

do 10:00 hodin

Expedice téhož dne

po 10. hodině  

Expedice následujícího dne

V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat.

 

  
 

 Práva a povinnosti prodejce:

 
 


1) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné
či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci
na e-mailovou adresu zákazníka.

2) Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona
č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů
od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné.

3) Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní
a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

 

  
 

 Práva a povinnosti kupujícího:

 
 


1) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu
za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2) Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3) Odmítnutí zásilky, nevyzvednutí zboží: Objednávka na www.actservis.cz je závazná pro obě strany. Zákazník při registraci souhlasí s těmito podmínkami. V případě, že zákazník odmítne převzít objednané zboží, případně si zboží nevyzvedne, postupuje AC-T servis, spol. s r.o. tímto způsobem:

Zákazníkovi je znovu nabídnuto opětovné zaslání objednávky, ovšem jen na proforma fakturu, přičemž musí znovu zaplatit poštovné. Zásilka je mu znovu zaslána až po obdržení platby. Pokud zákazník odmítne toto opětovné zaslání, bude mu účtován manipulační poplatek ve výši 20% z výše objednávky, minimálně však 200,- Kč. Zákazníkovi bude zaslána faktura se 14 denní splatností této částky, v případě neuhrazení bude tato částka penalizována.

 

  
 

 Ostatní usnesení:

 
 


1) Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

2) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 3 dnů od převzetí zboží.
V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.

3) K reklamaci je nutné přiložit veškeré doklady o koupi zboží, jehož vady jsou reklamovány.

4) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod
z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací či montáží.
Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5) Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 21 dnů od obdržení reklamace,
o způsobu vyřízení reklamace.

6) Vrácení zboží – bez udání důvodu, lze provést pouze po dohodě s dodavatele. V takovém případě,
zboží musí být nepoškozené a v původním obalu. Zákazníkovi bude účtován manipulační poplatek
ve výši 10% z hodnoty zboží
.

 

                                                                                              V Praze dne 2. 1. 2011

 

 

 

  
               
Váš účet
Objednávky
Faktury
Odeslání zboží
v den objednávky
nejpozději do 24h
Poradíme Vám
281 926 244
Záruka
garantovaných služeb
a zákaznického servisu
               
 
 
O společnosti
 
Obchodní podmínky
 
Poradna - jak vybrat
 
Nejčastější otázky
 
Ke stažení
 
 
  AC-T-servis, spol. sro., prověřený velkoobchod s dveřním kováním a dveřními doplňky.